नोटिस देवून दरोडा टाकणाऱ्या गंगाखेडच्या रुक्म्या डाकूच नाव अजूनही निघतं..

परभणीच्या परिसरात रुक्माजी नाव कोणाचं नसतं, आणि असेलच तर दिवसातून एकदा का होईना त्याचे मित्र त्याला रुक्म्या डाकू म्हणून हाक मारतात. दहशत, दबदबा आणि लोकांच प्रेम मिळालेला एका दरोडेखोराचा इतिहास देखील महाराष्ट्राने पाहिला होता. त्या…

दुबईची राजकुमारी दुर्दैवी देखील असू शकते, वाचा म्हणजे लक्षात येईल.

तुम्हाला कोणी सांगितलं की एका पंतप्रधानाची पोरगी जिचं खानदान अख्या देशाचं मालक आहे, तर तुम्ही विचार कराल की कसली नशिबवान पोरगी आहे. जस काय सटवीने हिच्याच हातात पेन देऊन स्वतःचं नशिब लिहायला सांगीतलं. पण या बाबतीत तस काहीच नाहीये . ही कहानी…