अंत्यसंस्कार कसा करावा ?

दरवर्षी नेमकी किती लोकं मृत्यूमुखी पडतात याचा विचार केला आहे का ? आपल्या गावाचा, आपल्या राज्याचा, आपल्या देशाचा हा आकडा नेमका किती असावा असा तुमचा अंदाज आहे. साधारणं एक कोटींच्या घरात हा आकडा जातो. लेखाच्या सुरवातीलाच मरायच्या गोष्टी का…