Browsing Tag

अफवा

बारमाही अफवांचं पिक.

एक दिवस एक शेतकरी शेतात गेला. त्याच्या शेतात मेथीच पीक होतं. तो मेथीच्याजवळ गेला तर तिथं सापाच जुळ खेळत बसलेलं. त्याला राग आला. "ही ब्याद कुठंन आली” म्हणत तो काठी शोधायला पळाला. काठी घेऊन आला. दोन्ही साप मारले. दुसऱ्या दिवशी एक आक्रीत…
Read More...