Browsing Tag

इस्लामपूर

हिशोबाला पक्के “जयंत पाटील”

यंदा जयंत पाटलांना अस्मान दाखवायचं म्हणून विरोधकांनी कंबर कसलेली. वैभव नायकवडी रोड रोलर घेवूनच मैदानात उतरलेलं. शिट धोक्यात वाटत्या म्हणून गावागावात पैजा लागायला चालू झालत्या. मुळात जयंत पाटलांच्या विरोधात पैजा लागणंच टेन्शन वाढवणारी गोष्ट…
Read More...