Browsing Tag

ख्रिसमस

हा जो सांताक्लॉज आहे तो “कोका-कोला” कंपनीने जन्माला घातलेला आहे.

दुनियाभरची लहान मुले त्याची वाट पाहतात. ख्रिसमसच्या आदल्या मध्यरात्री नॉर्थ पोलच्या बर्फातून एक शुभ्र दाढीवाला लाल कपड्यामधला गोलमटोल आजोबा रेनडियरच्या रथातून येतो. आपल्या पाठीवर अडकवलेल्या झोळीमधून खेळणी खाऊ असे नाना प्रकारच्या गंमती लहान…
Read More...