Browsing Tag

झीनत अमान

त्या मध्यरात्री ताज हॉटेल मध्ये झीनत अमान बरोबर नेमकं काय घडलं होतं ?

३ नोव्हेंबर १९७९ ची थंड मध्यरात्र. मुंबईच्या सुप्रसिद्ध वरळी सी-फेस जवळ एक काळी मर्सिडीज थांबली होती. त्या कार मध्ये दोन तरुणी होत्या. एकीच्या चेहऱ्याला खूप माराचे व्रण होते. एक डोळा सुजून बंद झालेला होता. अंगावर रक्ताचे डाग होते. गाडीत…
Read More...