Browsing Tag

पतियाला

असा राजा जो आपल्या लिंगावर हिरा बांधून फिरत असे – “कामक्रिडेचा बादशाह”

भारतात असे एक महाराज होते जे उन्हाळ्याच्या दिवसात आपल्या शाही स्विमींगपूलमध्ये मद्याचे घोट घेत रासलिला करायचे. आपल्या सर्व दासींना ते चौहोबाजूने बसवून क्रमवार एक मद्याचा घोट आणि एका दासीवर प्रेमवर्षावर करत दिवस घालवायचे. त्यांचे रासलीलेचे…
Read More...