Browsing Tag

बँक ऑफ बंगाल

शंभरच्या नोटेचे शंभर नंबरी किस्से !

८ नोव्हेंबर २०१६.  ही तीच तारिख होती जेव्हापासून भारतातल्या बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या पाचशे, हजारच्या नोटा कचऱ्यात पडत होत्या, पण शंभरची नोट त्याच आन,बान अन शानने जगत होती. व्यवहार सुरळीत करण्यासाठी एकटी खिंड लढवत होती. हे सर्व घडत असताना…
Read More...