Browsing Tag

बिपाशा बासू

आमच्या ज्ञानात भर टाकण्यात बिपाशाने बराच ‘हातभार’ लावला होता.

आमच्या शाळेत बॉलीभाई होता म्हणजे त्याच नाव बॉलीभाई नव्हतं पण त्याच्या सगळ्या बॉलीवूड बातम्याच्या खजान्यामुळे आम्ही त्याला त्या नावाने हाक मारायचो. तर झालं असं तर आम्ही तेव्हा वयात आलो होतो.  पुस्तकांच्या अभ्यासामधून आमच्या ज्ञानात वाढ…
Read More...