Browsing Tag

मध्यप्रदेश नवीन दारू धोरण

महाराष्ट्रावर मद्यराष्ट्र म्हणून टीका झाल्यानंतर आत मध्य प्रदेशला मद्यप्रदेश म्हटलं जातंय

दारूवरील महसुलाच्या मागे लागलेली राज्यसरकारं बघता आता 'दुष्काळ आवडे सगळ्यांना' ऐवजी 'दारू आवडे सगळ्यांना'अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रानं वाईन जी काहींच्या मते दारू नाही किराणा दुकानात परवानगी दिलेय तर दिल्लीनं ड्राय डे कमी केलेत.…
Read More...