Browsing Tag

सर्वोदय छात्रलय

खुद्द पु.ल.देशपांडे यांच्या हस्ताक्षरात साहित्यिक आनंद यादव यांचा जन्म झाला.

कागलच्या आन्दाला शाळा शिकायला झोंबी खेळावी लागली. शेतकऱ्याच्या पोरांना शिक्षण म्हणजे चैन समजण्याच्या तो काळ. बापाचा मार आणि शिव्या खात कसतरी दहावी पूर्ण केली. पण संघर्ष थांबला नाही. अखेर आन्दाने कागल सोडलं. सोडलं म्हणजे काय तिथून पळून…
Read More...