Browsing Tag

सातबारा

सात-बारा उतारा आला तरी कुठणं ?

सातबारा. ह्यो आकडा उभ्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याचा जीव की प्राण. तलाठी नावाच्या डॉन माणसाच्या हातात हा जीव असतो. आमच्या इकडं लग्नाला पोरी देताना पोरग्याचा शिक्षण नोकरी न्हाई त्याच्या बापाचा सातबारा उतारा बघत्यात. आता पुण्यामुंबईचे भिडू…
Read More...