Browsing Tag

सावंतवाडी

कलेची जाण असणाऱ्या सावंतवाडीच्या राजमाता सत्वशीलादेवी. 

सावंतवाडी संस्थानच्या राजमाता सत्वशीलादेवी भोसले. त्या सावंतवाडी संस्थानाच्या राजमाता होत्या. अस संस्थान ज्याचा उल्लेख खुद्द म. गांधींनी रामराज्य असा केला होता.  सत्वशीलादेवींचे सासरे म्हणजे पंचम खेमराज अर्थात बापुसाहेब महाराज यांच्या…
Read More...

३६५ खेड्यांचा मालक “श्री देव उपरलकर”

आमच्या कोल्हापुरातन गोव्याला जायला तसे ३ रस्ते पण आंबोली मार्गे जायला मजा येते. बऱ्याच वेळा या मार्गाने गेलोय पण ह्यावेळी त्या ठिकाणी थांबायाच असं ठरवलंच होत ते म्हणजे "श्री देव उपरलकर देवस्थान". सावंतवाडी मधील 365 खेडयांचे दैवत म्हणून…
Read More...