Browsing Tag

auto rickshaw

साऊथ मुंबईत रिक्षाला बंदी का आहे माहिताय का..? ही आहेत कारणं…

तुम्ही मुंबईचे का? असं विचारल्यावर, साऊथ मुंबईवाले, “नाही, आम्ही साऊथ मुंबईचे” असं तोऱ्यात सांगतात. त्यांचा हा तोरा पुणेकरांना पण पुरून उरणारा असतो. पण प्रश्न असा पडतो, की एरवी ऐक्याचं प्रतीक म्हणून मिरवणारी मुंबई ह्या बाबतीत अशी…
Read More...