Browsing Tag

break ke baad songs

ब्रेकअप के बाद, गच्ची… एक काळ गाजवलेल्या SAY बॅंडची गोष्ट…

आज मला तीला पाहवेसे वाटते....काय आठवलं का काही? SAY बॅन्ड. मुंबईच्या रुईया कॉलेजच्या कट्ट्यावरून, कट्ट्या कट्ट्यावर पोचलेला से बॅन्ड. या से बँडच्या गाण्यांचं वेड, त्या जमान्यात लागलेलं जेव्हा आपल्या विषयाला मिळवण्याइतकंच या से बँडची गाणी…
Read More...