Browsing Tag

cantonment boards in india

हे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड म्हणजे नेमकं काय असतंय ?

'कॅन्टोन्मेंट बोर्ड' अशी पाटी तुम्ही आर्मीच्या एरियात प्रवेश करताना एकदा तरी वाचली असेल. तुमच्यापैकी अनेक जणांनी कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या त्या कमानीजवळ गाडी साईडला घेऊन प्रवेश फी पण भरली असेल. ओला, उबेर वाले पण कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या…
Read More...