Browsing Tag

konkan first port

कोकणच्या सुपुत्राने राज्यातलं पहील खाजगी बंदर उभारून आपल्या मातीचे पांग फेडले होते

उच्च शिक्षण घेऊन किंवा आपल्या अनुभवाच्या जोरावर परदेशात जाऊन आरामाची नोकरी करणारे बरेच असतात. पण आपल्या देशात राहून त्याचं अनुभवाच्या जोरावर आपल्या मदतीने इथल्या स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणारी माणसं फार कमी पहायला मिळतात, त्यातलचं एक…
Read More...