Browsing Tag

Living Dead Experiments America

अमेरिकेतल्या एका लॅबमध्ये डेडबॉड्या साठवून परत जिवंत करण्याचं काम सुरुयं

जगात कुठलीच गोष्ट अशक्य नसते, पण ही टर्म जन्म आणि मृत्यूबाबत लागू होऊ शकत नाही. त्यातही मेल्यानंतर पुन्हा जिवंत होण्यासाठी तर नाहीच नाही. पण आसपासचे बरेचसे भोंदू बाबा मेलेल्या व्यक्तीला परत जिवंत करण्याची आश्वासन देतात. आता तुम्ही म्हणाल…
Read More...