Browsing Tag

muslim vs hindu

ज्याचं हस्तिनापूर, त्याचंच युपीवर राज्य, हाच इतिहास आहे भिडू

हस्तिनापूर. हे नाव घेतलं की लगेच आपण महाभारताच्या काळात ओढले जातो. असं होणारसुद्धा का नाही. या राज्याच्या सिंहासनासाठीच तर महाभारत घडलं होतं. सत्तेच्या लालसेचं प्रतीक हस्तिनापूर होतं.  आता हस्तिनापूरचं सिंहासन भूतकाळातील खड्ड्यात गेलं असलं,…
Read More...