Browsing Tag

religious instruction or religious worship in certain educational institutions

शाळांमध्ये भगवद्गीतेचा अभ्यास बंधनकारक करण्याचा निर्णय संविधानाला धरून नाही..?

कालचा निर्णय. १७ मार्च २०२२. स्थळ गुजरात. निर्णय शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित. गुजरात सरकारने शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून राज्यातील शाळांमध्ये सहावी ते बारावीच्या वर्गासाठी अभ्यासक्रमात हिंदू धर्मग्रंथ भगवद्गीता शिकवली जाणार हे जाहीर केलंय.…
Read More...