Browsing Tag

eating glass tradition in indian para forces

भारताच्या पॅरा स्पेशल फोर्सेसमधले जवान काच चावून खातात, त्यामागं अभिमान वाटणारी परंपरा आहे…

जवळपास प्रत्येक लहान मुलानं एक स्वप्न पाहिलेलं असतं... मोठेपणी आर्मीत जावं. देशाची सेवा करावी, ज्या वर्दीकडं पाहिल्यावर डोळ्यात अभिमान दाटतो, ती वर्दी परिधान करण्याची संधी मिळवावी. लोकं आपल्याला सॅल्युट करतील, तेव्हा त्यात भीती नाही, तर…
Read More...