Browsing Tag

The Samoan Bulldozer

WWE चा कर्दनकाळ असलेल्या उमागाचा शेवट इतका वाईट झाला की पाहायलाही कोणी आलं नव्हतं….

WWE हा आपला अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय. म्हणजे आता कितीजरी नावं ठेवली तरी एकेकाळी आपल्यासाठी खऱ्याखुऱ्या हाणामाऱ्या असण्याचा तो काळ. आताच WWE बघताना तो फिल नाहीए म्हणजे तेव्हा WWE बघून निदान पोरं उश्या घेऊन एकमेकांना बदडायचे पण आता ते सगळं…
Read More...