असं होत माणूस आणि वाघाचं नात..!

आदिवासींचे जीवन पावन करणारा दिवस म्हणजे “वाघबारस". आदिवासी भागातील चालीरीती प्रथे प्रमाणे दिवाळी सणाचा पहिला दिवस म्हणजे "वाघबारस". वर्षभरात केलेले नवस फेडण्याचा हा मोठा दिवस. आदिवासींच्या जीवनात वाघबारस या दिवसाचे विशेष महत्व आहे. सबंध…