Browsing Tag

churchgate

डबलडेकर सारखं मुंबईचं ‘के. रुस्तम’ आईसक्रीमही आता नॉस्टॅल्जियात जमा होणार?

मुंबईच्या चर्चगेट स्टेशनला उतरलं की मरीन ड्राईव्हकडे जाणाऱ्या रस्त्याला लागायचं. वाटेत आइसक्रीमचं एक खूप वर्ष जूनं दुकान लागतं. तिथून आईसक्रीम विकत घ्यायचं आणि मरीन ड्राइववर, समुद्रासमोर बसून ते खायचं. जरा इकडे तिकडे फिरून पुन्हा चर्चगेट…
Read More...

साऊथ मुंबईत रिक्षाला बंदी का आहे माहिताय का..? ही आहेत कारणं…

तुम्ही मुंबईचे का? असं विचारल्यावर, साऊथ मुंबईवाले, “नाही, आम्ही साऊथ मुंबईचे” असं तोऱ्यात सांगतात. त्यांचा हा तोरा पुणेकरांना पण पुरून उरणारा असतो. पण प्रश्न असा पडतो, की एरवी ऐक्याचं प्रतीक म्हणून मिरवणारी मुंबई ह्या बाबतीत अशी…
Read More...